SIJ d.d. preučuje možnosti za izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za sedmo izdajo komercialnih zapisov, pri čemer bo odločitev družbe o dejanski izdaji komercialnih zapisov, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Družba SIJ d.d. bo pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), ki mu bo, odvisno od interesa vlagateljev, sledila ponudba komercialnih zapisov. Vplačila komercialnih zapisov, ki bodo sledila načrtovani ponudbi, so predvidena v prvi polovici decembra 2020.

Za ugotovitev interesa vlagateljev in izvedbo investicijskih storitev v zvezi z aktivnostmi sedme izdaje in prodaje komercialnih zapisov je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, dne 19. 11. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.