SIJ D.D. PREUČUJE MOŽNOSTI ZA IZDAJO KOMERCIALNIH ZAPISOV

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za osmo izdajo komercialnih zapisov, pri čemer bo odločitev družbe o dejanski izdaji komercialnih zapisov, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Skupina SIJ obenem obvešča javnost o nerevidiranih podatkih poslovanja v prvih 9 mesecih leta 2021. V tem obdobju je ustvarila 714,6 milijona evrov prihodkov od prodaje (34,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Doseženi EBITDA je 73,5 milijona evrov, EBITDA marža znaša 10,3 odstotka in je 4,4 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani, kazalnik NFD/EBITDA znaša 3,0. V tem obdobju je Skupina SIJ za naložbe namenila 41,4 milijona evrov.

Družba SIJ d.d. bo pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), ki mu bo, odvisno od interesa vlagateljev, sledila ponudba komercialnih zapisov. Vplačila komercialnih zapisov, ki bodo sledila načrtovani ponudbi, so predvidena v prvi polovici decembra 2021.

Za ugotovitev interesa vlagateljev in izvedbo investicijskih storitev v zvezi z aktivnostmi osme izdaje in prodaje komercialnih zapisov je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, dne 15. 11. 2021

                                                                                                                         Uprava družbe SIJ d.d.