Skupina SIJ v razmerah COVID-19

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost o ukrepih v zvezi s širjenjem koronavirusa COVID-19.

Uprava družbe SIJ d.d. je ustanovila posebni Krizni tim na ravni celotne Skupine SIJ, ki sproti spremlja in sprejema ukrepe za družbe Skupine SIJ za zajezitev širjenja okužb v skladu s spremljajočimi administrativnimi ukrepi in priporočili Vlade Republike Slovenije in v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, pri čemer se razmere nenehno spreminjajo.

Ob prizadevanju sprejemati takojšnje učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi bi poskrbeli za varnost in zdravje delavcev, pa družbe v Skupini SIJ ta trenutek še ne beležijo večjih odstopanj v poslovanju in je obseg naročil in dobav, razen manjših zamud zaradi dodatnih kontrol na mejah, zadovoljiv.  Skupina SIJ skladno z napovedmi in z razvojem epidemije v Sloveniji in bližnjih državah sicer pričakuje, da se bodo motnje v poslovanju v prihodnjem obdobju povečale in bo temu primerno sprotno prilagajala svoje ukrepe.

Družba SIJ d.d. bo še naprej obveščala javnost o vseh pomembnih okoliščinah, dodatne informacije pa se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 18. 3. 2020