Uspešno zaključeno dolgoročno financiranje Skupine SIJ tudi kot potrditev zaupanja vlagateljev v kriznih časih

Mednarodni sindikat petih bank pod vodstvom NLB kot organizatorja in agenta je z največjima jeklarskima družbama Skupine SIJ, SIJ Acronijem in SIJ Metalom Ravne, podpisal dolgoročno sindicirano pogodbo v vrednosti 148 milijonov evrov, s katero bo refinanciral obstoječe sindicirano posojilo v višini 240 milijonov evrov, ki sta ga družbi najeli leta 2017. Posojilo z ugodnejšimi pogoji bo namenjeno tudi zagotavljanju zadostne likvidnostne rezerve v prihodnjih letih in dolgoročnemu razvoju, povezanemu z naložbenimi projekti. Ti so skladno s strategijo Skupine SIJ do leta 2025 usmerjeni v povečanje učinkovitosti proizvodnje, v okoljske projekte in v energetsko učinkovitost.

Pri sindiciranem posojilu je sodeloval konzorcij petih bank v sestavi NLB kot koordinatorja in agenta, Nove KBM d.d., SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., SKB banke d.d. in Bank GPB International S.A. Luxembourg. Kot je poudaril Jaka Tomažič, direktor Poslovanja s ključnimi komitenti, NLB: »NLB s tem ostaja dolgoročna glavna partnerska banka Skupine SIJ, ene izmed pomembnih evropskih poslovnih skupin na področju jeklarstva, ki ima vodilne tržne deleže v Evropski uniji  in oskrbuje nišne jeklarske trge.«

Igor Malevanov, podpredsednik in izvršni direktor za finance, Skupina SIJ, je ob tem povedal: »Bankam se iskreno zahvaljujemo, da v negotovih časih, ki jih je prinesla pandemija koronavirusa, izkazujejo zaupanje v poslovni model Skupine SIJ in podpirajo naše poslovanje. Novo posojilo skupaj z že izdanimi obveznicami in komercialnimi zapisi obema jeklarskima družbama in celotni Skupini SIJ zagotavlja dolgoročno financiranje in stabilnost, ki jo potrebujemo za rast in razvoj skladno z našo strategijo do leta 2025.«

NLB je glede na potrebe in zmožnosti Skupine SIJ ter glede na razmere na kapitalskih trgih v zadnji polovici leta 2020 celovito organizirala več aktivnosti na področju financiranja. »Skupina SIJ se uvršča med najaktivnejše in najbolj prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu in tudi v kriznih časih uživa zaupanje vlagateljev. Poleg omenjenega sindiciranega posojila smo novembra 2020 zaključili izdajo dolgoročnih obveznic družbe SIJ d.d. v vrednosti 26,1 milijona evrov, decembra 2020 pa izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v vrednosti 26,7 milijona evrov. Skupaj s sindiciranim posojilom smo v sodelovanju z NLB in konzorcijem bank na kapitalskem trgu uspešno zbrali 200,8 milijona evrov,« o uresničevanju začrtane finančne politike Skupine SIJ pojasnjuje Sandi Svetek, vodja financ, Skupina SIJ.

Brane Gregorec, vodja Podjetniških financ, NLB, ob tej priložnosti pojasnjuje, da je ena glavnih prednosti NLB v slovenskem prostoru ravno to: »da svoje stranke obravnava celovito in jim nudi tako strukturirano financiranje kot kombinacijo svetovalnih storitev in organizacije financiranja z različnimi finančnimi instrumenti.«