VISOKE CENE ENERGENTOV ZA SKUPINO SIJ

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

 

Visoke cene energentov za Skupino SIJ

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi z nekaterimi objavami v medijih obvešča javnost, da Skupina SIJ zaradi visokih cen energentov do konca leta namerava optimizirati svoj obseg proizvodnje.

Električna energija in zemeljski plin predstavljata večino energetskih stroškov Skupine SIJ. Kot energetsko intenzivna industrija zato močno občuti nesorazmerno visoke cene energentov. V prvem polletju je skupina podražitve energentov in surovin še uspela uravnavati s prodajnimi cenami, kar zdaj na vseh proizvodnih programih žal ni več mogoče. Ob izjemno visokih cenah energentov in negotovosti kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev je bila zato sprejeta odločitev, da se obseg proizvodnje ustrezno prilagodi, in sicer tako, da bo ta v septembru zmanjšana za približno tretjino, v zadnjem četrtletju pa se predvideva okrog 40 odstotkov manjši obseg proizvodnje.

Skupina SIJ ob navedenem pričakuje, da bo Vlada Republike Slovenije uresničila svoje napovedi in čim prej nadaljevala s pripravo konkretnih ukrepov za pomoč podjetjem zaradi visokih cen električne energije in plina ter poiskala rešitve za pomoč energetsko intenzivnemu gospodarstvu v naslednjih mesecih in naslednjem letu. Ob tem Skupina SIJ ocenjuje, da je omejitev cen energentov edini ukrep, ki bi lahko ustrezno naslovil prihajajoče izzive pri poslovanju.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 6. 9. 2022

                                                                                                                        Uprava družbe SIJ d.d.