Zaključek prodaje delnic Perutnine Ptuj d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) obvešča javnost, da je danes, dne 21. 2. 2019, potekala izredna skupščina delničarjev družbe Perutnina Ptuj d.d., na kateri so bili s funkcije članov nadzornega sveta odpoklicani Andrey Zubitskiy, Polona Marinko, Evgeny Zverev, Dagmar Planko in Helena Ploj Lajovic. 

Omenjena sprememba je povezana s prodajo delnic družbe Perutnine Ptuj d.d., saj je z današnjo preknjižbo skupno 9.896.842 delnic z oznako PPTG ukrajinska Skupina MHP pridobila 90,69-odstotni delež v družbi Perutnina Ptuj d.d.


Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 2. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.