Zaposlitev

Podjetje SIJ d.d. ima trenutno razpisana delovna mesta:


Sodelavce iščemo med zaposlenimi (karierna pot), med štipendisti in z javnimi objavami v dnevnem časopisju, lokalnih glasilih, na našem spletnem portalu in na spletnih zaposlitvenih portalih.


Delovna mesta v proizvodnji

Najbolj deficitarna so področja metalurgije, strojništva in elektrotehnike:

  • metalurg, obdelovalec kovin,
  • izdelovalec kovinskih konstrukcij, pomočnik v tehnološkem procesu, strojni mehanik, mehatronik operater, strojni tehnik, inženir strojništva,
  • elektrikar, elektrotehnik, inženir mehatronike, inženir elektroenergetike.

Področje razvoja in tehnologij, kakovosti,vodstvena delovna mesta v proizvodnji:

  • diplomirani inženir strojništva/metalurgije,
  • univerzitetni diplomirani inženir strojništva/metalurgije,
  • mag. inž. strojništva/metalurgije.

Delovna mesta v komerciali

Za delovna mesta na področju komerciale bomo tudi v prihodnje iskali komercialiste, diplomirane ekonomiste komercialiste, univerzitetne diplomirane ekonomiste, magistre ekonomskih ali poslovnih ved ipd., ki znajo v podjetje pripeljati tako dolgoročne izkušnje s komercialnih področij, kot tudi biti inovativni in skupaj z nami razvijati nove prodajne in tržne modele ter kanale.