Zgodovina

Zgodovina skupine SIJ – Slovenska industrija jekla

14. -16. stoletje 
Železarstvo v Sloveniji se je začelo z manjšimi fužinarskimi obrati, ki so postopoma prerastli v velike fužine oziroma manjše industrijske obrate, v katerih so železovo rudo pretopili in predelali v železo ali jeklo.

druga polovica 19. stoletja 
Manjše in nekonkurenčne fužine so se v boju za obstoj začele združevati v železarske obrate. Z razvojem novih tehnologij in metalurške znanosti v svetu so takrat tudi pri nas postavili prve peči za izdelavo jekla in zgradili nove valjarne.

20. stoletje 
Med obema vojnama so slovenski železarski obrati proizvedli kar dve tretjini jekla v nekdanji Jugoslaviji, po drugi svetovni vojni pa se je slovensko železarstvo pospešeno razvijalo z intenzivnim vlaganjem v sodobno tehnologijo.

leta 1969-75
Zaradi potrebe po enotnem nastopanju na tujih trgih, delitvi proizvodnega programa in specializaciji proizvodnje so se leta 1969 Železarne Jesenice, Železarne Ravne in Železarne Štore povezale v Združeno podjetje slovenskih železarn. Leta 1973 so se Združenemu podjetju slovenskih železarn pridružila še štiri predelovalna podjetja Veriga Lesce, Plamen Kropa, Žična Celje in Tovil ter Metalurški inštitut Ljubljana.

leto 1991
Ko se je Slovenija osamosvojila od Jugoslavije je slovensko železarstvo doživelo eno od najtežjih gospodarskih kriz zaradi zgube tradicionalnih tržišč v nekdanji Jugoslaviji in nepripravljenosti na mednarodno konkurenco. Zato je vlada v letih 1991 in 1992 sprejela koncept sanacije in prestrukturiranja slovenske industrije jekla po načelu podržavljenje - sanacija - privatizacija. 
V tem obdobju je država prodala nekatera podjetja iz velika sistema Slovenskih železarn.

leta 2005
Podjetja, ki so ostala v nekdanjem sistemu Slovenske železarne se leta 2005 preimenujejo v SIJ – Slovensko industrijo jekla. V skupini SIJ so takrat: dve jeklarni Acroni in Metal Ravne; proizvajalec industrijskih nožev Noži Ravne; proizvajalec elektrod Elektrode Jesenice; proizvajalec žebljev in jeklenih palic SUZ; storitveno invalidsko podjetje Zip center in podjetje Železarna Jesenice, ki skrbi za sanacijo in odprodajo zemljišč in nepremičnin na območju nekdanje železarne na Jesenicah.

leta 2007
Marca 2007 se je zaključil privatizacijski postopek s potrditvijo prodaje 55,35-odstotnega državnega deleža v SIJ ruski skupini KOKS, ki je tako postala večinski lastnik. Skupino Koks upravlja IMH .

leta 2007-2014
Intenzivna vlaganja v skupni vrednosti 437,8 milijona evrov v posodobitev proizvodnje, tehnologije in razvoj; v surovinsko bazo ter v servisno centre in prodajno mrežo.

2014
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden izmed največjih slovenskih izvoznikov - izvozimo za več kot 570 milijonov evrov in izvoz predstavlja več kot 85 % naših prihodkov - in s 3100 zaposlenimi tudi eden največjih zaposlovalcev v Sloveniji.

konec leta 2014
Posodobitev in poenotenje celostne grafične podobe (CGP) skupine SIJ za usklajeno komuniciranje, večjo prepoznavnost celotne skupine in njenih družb ter še uspešnejši nastop na trgu.