Metal - eko sistem

Podjetje Metal - eko sistem d.o.o. je del razvejane mreže podjetja Odpad Pivka za predelavo odpadkov na področju Balkana.

Lastna surovinska baza skupini SIJ omogoča višjo stopnjo neodvisnosti od razmer na svetovnem trgu jeklenega odpadka.


Firma: Metal-eko sistem d.o.o.
Sedež: Put Kneza Mihajla 107, 35000 Jagodina, Srbija
Telefon: 00381 35 8230499
Telefaks: 00381 35 8230499
Elektronski naslov:  metaleko.sistemsij@gmail.com
Matična številka: 20268115
Davčna številka: 104907209
Transakcijski račun: dinarski v Komercialna banka BG 205-167556-74
devizni račun Komercialna banka BG RS35205007010040444130
SWIFT KOBBRSBG
Št. vpisa v sodni register: 16.3.2007 osnovana firma
BD15807/2007