Dodatno pojasnilo k objavi informacije o diverzifikaciji naložb skupine SIJ z dne 29. 7. 2015

Ob objavljenem obvestilu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. (v nadaljevanju: SIJ d.d.), ki ga je družba objavila včeraj dne 29. 7. 2015 glede strategije postopne diverzifikacije poslovanja in načrtovane dokapitalizacije družbe Perutnina Ptuj d.d. v višini 40 milijonov evrov, uprava družbe SIJ d.d. vsled odprave morebitnih nejasnosti dodatno pojasnjuje, da omenjena naložba ne bo financirana s finančnimi viri, zbranimi od prodaje korporativnih obveznic v mesecu juliju letošnjega leta. Družba je večkrat in ob različnih priložnostih (npr. predstavitev za investitorje, objavljena na SEOnet-u dne 24. 6. 2015) izpostavila, da bodo zbrana sredstva namenjena izključno razpršitvi dolgoročnih virov financiranja, financiranju dolgoročnih investicij v proizvodno tehnologijo, vključno z vlaganji v tehnologijo za varovanje okolja, projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnje in izboljšanje strukture ročnosti obstoječih kreditnih obveznosti. Te zaveze družba tudi ohranja in jih nikakor ne namerava kršiti.

Ob predstavitvi investitorjem je družba tudi eksplicitno izpostavila, da bo družba v primeru realizacije morebitnih novih projektov ali prevzemov, ki ne sodijo v višje izpostavljeni okvir, za tovrstne naložbe priskrbela ločen in ciljni vir financiranja. Slednje bo družba tudi zagotovila v primeru napovedane dokapitalizacije Perutnine Ptuj d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 30. 7. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.