EBRD v skupini SIJ

Ljubljana, sreda, 3. februar 2016 – Evropska banka za rekonstrukcijo in razvoj (EBRD) se je s skupino SIJ pogovarjala o obstoječem sodelovanju.

 Vodstvo skupine SIJ in prvi podpredsednik EBRD Philip Bennett, ki je v sklopu delovnega obiska v Sloveniji obiskal tudi sedež skupine SIJ, največje slovenske metalurške skupine, sta se na današnjem srečanju pogovarjala o obstoječem medsebojnem sodelovanju. Tovrstno sodelovanje se je pričelo lani, ko je EBRD v petletne obveznice SIJ investirala 8,5 milijona evrov oz. 17 odstotkov celotne izdaje, kar je bila sploh prva tovrstna naložba te priznane mednarodne finančne institucije v Sloveniji.

Vodstvo skupine SIJ je na srečanju podrobneje predstavilo strategijo trajnostnega razvoja skupine do leta 2020, skladno s katero je skupina že vstopila v nov naložbeni cikel (prejšnji se je zaključil leta 2014, trajal sedem let in bil vreden več kot 400 milijonov evrov). Nov naložbeni cikel bo temeljil na ciljnih naložbah v jeklarski diviziji, ki bodo omogočile nadaljnjo optimizacijo proizvodnega miksa, izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnje in povečanje proizvodnih zmogljivosti v najbolj donosnih proizvodnih programih skupine (nerjavna in specialna jekla, visoko legirana orodna jekla, zlitine).

Skupina SIJ bo pomemben del naložb usmerila tudi v proizvodnjo končnih jeklarskih proizvodov (pomemben korak v tej smeri predstavljata reorganizacija družb na lokaciji Ravne na Koroškem in ustanovitev novega proizvodnega podjetja Ravne Systems) in okoljske naložbe, s katerimi bo na ravni celotne skupine še naprej zniževala svoj okoljski odtis in uvajala nove modele trajnostnega poslovanja.

«Ne glede na spremenljive makroekonomske razmere na surovinskih trgih, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, vodstvo skupine SIJ ne odstopa od zastavljene strategije razvoja skupine do leta 2020 in na postavljene izzive odgovarja z aktivnim prilagajanjem proizvodnega miksa, realizacijo naložbenega cikla ter iskanjem vedno novih tržnih priložnosti v nišnih jeklarskih segmentih. Slednje omogoča in podpira poslovni model skupine, ki je svojo učinkovitost potrdil že leta 2014, robustnost pa lansko leto, ki je bilo za skupino SIJ – ne glede na slabše zunanje tržno okolje – uspešno. Veseli nas, da to prepoznavajo tudi naši finančni partnerji, med njimi tudi EBRD,« je ob zaključku srečanja poudaril predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

Predstavniki EBRD so na srečanju posebno pozornost namenili pomembnosti naložb v okolje in trajnostni razvoj, ki morajo postati integrirani del industrijske proizvodnje in razvoja v 21. stoletju. Na tem področju ima skupina SIJ že številne reference, kot sta na primer uvedba brezkislinskega čiščenja hladno valjanih trakov v Acroniju in nagrajeni projekt izrabe odpadne toplote za daljinsko ogrevanje na Ravnah na Koroškem, ki je zaživel pred nekaj meseci, njegov obseg pa se bo v prihodnje še povečeval.

 »Banka aktivno spremlja poslovanje skupine SIJ in je zadovoljna z dosedanjim sodelovanjem. Zelo nas zanimajo učinki prihodnjega naložbenega cikla, prav tako pa tudi učinki obstoječih naložb. Poleg tega je posebno pozornost treba posvečati strateškim naložbam v jeklarski diviziji, ki imajo pomembne okoljske in trajnostne multiplikatorje,« je ob tem izpostavil Philip Bennett, prvi podpredsednik EBRD.

---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih podjetij v Evropi, ZDA in Aziji ter okrog 3.400 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.