Izvedba zamenjave obveznic SIJ2 in SIJ3

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi z nameravanimi spremembami Pogojev Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ2 in SIJ3, sporoča,

  1. da bo zaradi uveljavitve sprememb pogojev obveznic z oznako SIJ2 in SIJ3, ki so jih odobrili imetniki obveznic s Pisnimi Sklepi, dne 23.12.2015 izvedena zamenjava obveznic z oznako SIJ2 za nove obveznice z oznako SIJ4 in zamenjava obveznic z oznako SIJ3 za obveznice z oznako SIJ5, pri čemer se bodo pogoji novih obveznic od pogojev obstoječih obveznic razlikovali le v tem, da bodo vključevali odobrene spremembe;
  2. da bo zaradi izvedbe potrebnih postopkov v centralnem registru od 21.12.2015 dalje ustavljeno trgovanje z obveznicami z oznako SIJ2 in SIJ3, po izvršeni zamenjavi pa se bo na borznem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, začelo trgovati z novimi obveznicami SIJ4 in SIJ5.

Čistopisa spremenjenih pogojev obveznic SIJ2 (za spremenjene obveznice z oznako SIJ4) in obveznic SIJ3 (za spremenjene obveznice z oznako SIJ5) se nahajata v pripetih dokumentih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj pet let od datuma objave. 

Ljubljana, 18. 12. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.

Spremenjeni pogoji obveznic SIJ2
Spremenjeni pogoji obveznic SIJ3