Letno poročilo Skupine SIJ nagrajeno za najboljšo predstavitev analize poslovanja in načrtov

Ljubljana, sreda, 15. novembra 2017 – Skupina SIJ je na 18. tekmovanju Poslovne akademije Finance za najboljše letno poročilo za leto 2016 prejela nagrado za najboljšo predstavitev analize poslovanja in načrtov.

Letno poročilo Skupine SIJ za leto 2016 je na včerajšnji razglasitvi nagrad za najboljše letno poročilo za leto 2016, ki ga že 18 let organizira Poslovna akademije Finance, prejelo nagrado za najboljšo predstavitev analize poslovanja in načrtov za leto 2016. V Skupini SIJ verjamejo, da je letno poročilo eno od najbolj uveljavljenih komunikacijskih sredstev in pomemben dokument, ki ni namenjen le finančni javnosti (delničarjem, analitikom, potencialnim vlagateljem, poslovnim partnerjem, bankam in drugim finančnim ustanovam). Prav tako bistven vir informacij je tudi za ostale deležnike, za katere so ključni dobri rezultati Skupine SIJ in transparentno poročanje o finančnih dosežkih ter okoljevarstvenih prizadevanjih in družbeno odgovornih projektih Skupine. Letno poročilo je nenazadnje ključen povzetek rezultatov poslovanja ter dela, zavzetosti in dosežkov skupine in zaposlenih, obenem pa tudi najboljši vir informacij potencialnim novim sodelavcem.

Pripravo poslovnega dela letnega poročila so v Skupini SIJ letos nadgradili z upoštevanjem dobrih praks poslovnega poročanja in usmeritev Poslovne akademije Finance in tako zainteresiranim javnostim sporočili jasno zgodbo, je pojasnil Mitja Kolbe, direktor za razvoj poslovanja in strategijo, ki je v imenu Skupine SIJ včeraj sprejel priznanje, in poudaril: »Pri predstavitvi analize poslovanja smo stavili na kakovostno interpretacijo ključnih informacij, ki smo jih smiselno dopolnili z načrti in cilji za prihodnost. Vse skupaj smo pripovedovali skozi skrbno izbrano korporativno zgodbo leta. Po lansiranju novih znamk jekel je to postala znamčenje, kot filozofija delovanja celotne Skupine.«

Skupino SIJ je namreč lani pomembno zaznamovalo lansiranje novih blagovnih znamk jekel. Znamčenje v poročilu kot filozofija delovanja celotne Skupine premišljeno vsebinsko in vizualno pripoveduje korporativno zgodbo leta, ki kot rdeča nit smiselno prepleta vse elemente letnega poročila.
»Pri analizi poslovanja so v Skupini SIJ kakovostno, jedrnato in razumljivo interpretirali ključne informacije preteklega poslovnega leta«, je izpostavila članica ocenjevalne komisije Maruša Hauptman, strokovnjakinja za analizo poslovanja iz podjetja BDO Slovenija. Letno poročilo Skupine SIJ odlikuje navajanje okoliščin zunaj in znotraj skupine, ki so vplivale na poslovanje. Analizo preteklega poslovanja smiselno dopolnjujejo tudi z načrti in cilji za prihodnost.

Prejeto nagrado v Skupini SIJ vidijo kot priznanje vsem sodelavcem projektne skupine za pripravo poročila. Več kot 40 strokovnjakov različnih področjih - sodelavcev Skupine SIJ, urednikov, oblikovalcev in drugih članov tima, je pripravilo ustrezne vsebinske podatke in poudarke, ki zaokrožujejo celostno poročanje Skupine.


---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.500 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvi polovici leta 2017 ustvarila 512,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (23,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), ti so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov pa je primerljiv z enakim obdobjem lani.


Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
Anja Potočnik, korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 18
Mobitel: +386 51 693 184
E-naslov: anja.potocnik@sij.si