Objava devetmesečnih izkazov skupine SIJ v povezavi z načrtovano izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d. d., Ljubljana, načrtuje novo izdajo komercialnih zapisov.

V fazi testiranja interesa bo družba predstavila svoje poslovanje in poslovanje skupine SIJ potencialnim vlagateljem, pri čemer bodo del predstavitve tudi devetmesečni izkazi poslovanja skupine SIJ v letu 2015. V zvezi z že objavljeno informacijo o devetmesečnih nerevidiranih rezultatih poslovanja skupine SIJ z dne 10. 11. 2015 na SEOnet-u, zato družba v prilogi dodatno objavlja celotne devetmesečne nerevidirane rezultate poslovanja skupine SIJ za obdobje januar - september 2015.

Predmetno obvestilo s priponkami je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d. d. na naslovu: www.sij.si in bo na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Objava devetmesečnih nerevidiranih izkazov skupine SIJ

Ljubljana, 4. 12. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.