Objava informacije o nameri strateške diverzifikacije poslovanja skupine SIJ in vstopa v prehrambno industrijo

Ljubljana, sreda, 29. julija 2015 – Objava informacije o nameri strateške diverzifikacije poslovanja skupine SIJ in vstopa v prehrambno industrijo

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., obvešča javnost, da je uprava družbe pripravila strategijo postopne diverzifikacije poslovanja skupine, s katero so se nadzorniki družbe na zadnji seji nadzornega sveta tudi seznanili in jo soglasno potrdili. Strategija predvideva dolgoročni lastniški vstop v prehrambno industrijo.

Med konkretnimi projekti je nadzorni svet obravnaval in potrdil predlog uprave za sodelovanje pri lastniškem prestrukturiranju in dokapitalizaciji družbe Perutnina Ptuj, d.d. Ponudbo za 40-milijonsko dokapitalizacijo Perutnine Ptuj je 28. julija 2015 obravnaval tudi nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj in jo soglasno potrdil. Odločitev bo morala potrditi še skupščina delničarjev Perutnine Ptuj. Če bo tudi skupščina potrdila omenjeno dokapitalizacijsko ponudbo skupine SIJ, bo to prvi korak v smeri realizacije strateške poslovne diverzifikacije skupine SIJ in njena pomembna dolgoročna naložba. Srednjeročni cilj skupine SIJ je pridobiti večinski delež v Perutnini Ptuj in družbo aktivno upravljati v skladu z usmeritvami korporativnega upravljanja skupine.

Skupina SIJ vse od vstopa večinskega strateškega lastnika leta 2007 dokazuje odločno privrženost strategiji trajnostnega razvoja skupine, vključno z ohranitvijo delovnih mest v Sloveniji in vsestranskim razvojem zaposlenih. Skupina je v obdobju 2007–2014 izvedla obsežen, več kot 400 milijonski naložbeni cikel, občutno izboljšala svojo konkurenčnost na mednarodnih trgih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega za 30 odstotkov (na okoli 55.000 evrov v letu 2014). Upoštevajoč razvojni potencial slovenske prehrambne industrije in, konkretno, Perutnine Ptuj, bo skupina SIJ v primeru uspešne dokapitalizacije največje mesnopredelovalne družbe v Sloveniji tudi vnaprej zagotavljala njen nadaljnji razvoj in širitev poslovanja.   

Zaradi pogodbenih omejitev varovanja poslovnih skrivnosti družba SIJ d.d. do nadaljnjega ne bo dajala podrobnejših pojasnil, povezanih z omenjeno poslovno naložbo. Načrte, povezane s strateško diverzifikacijo poslovanja, bo uprava družbe podrobneje predstavila na posebej za to sklicani tiskovni konferenci, predvidoma po zaključku  postopkov, povezanih z dokapitalizacijo.

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si