Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d.

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) skladno z določili 28. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) obvešča, da je bila danes, dne 4. 12. 2015, v časniku Finance objavljena Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj.

Prevzemna ponudba in prevzemni prospekt se nahajata v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

 

Datum: 4. 12. 2015

Pripeti dokumenti:  Prevzemna ponudba in prospekt

Uprava družbe SIJ d.d