Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ d.d.

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) skladno z določili 28. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) obvešča, da je bila danes, dne 24. 12. 2015, v časniku Finance objavljena Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Prevzemna ponudba in prevzemni prospekt se nahajata v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 24.12.2015

Pripeti dokumenti: Prevzemna ponudba in prospekt