Obvestilo imetnikom obveznic SIJ2 in SIJ3

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi z nameravanimi spremembami Pogojev Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ2 in SIJ3, sporoča, da je izdajatelj do dne 24. 11. 2015 od imetnikov obveznic SIJ2 in imetnikov obveznic SIJ3 prejel v originalih vrnjene in podpisane Pisne Sklepe, s katerimi so imetniki obeh omenjenih izdaj obveznic nepreklicno in brez dodatnih pogojev potrdili Spremembo Pogojev Obveznic SIJ2 ter Spremembo Pogojev Obveznic SIJ3 z več kot 66,67-odstotno (ali 2/3) večino skupnega nominalnega zneska posamezne izdaje v obtoku. Ko bodo Pogoji Obveznic uradno spremenjeni, bodo veljali za vse imetnike obveznic SIJ2 in SIJ3. Vsebina sprejetih sklepov za Spremembo posamičnih Pogojev Obveznic SIJ3 in SIJ2 se nahaja v pripetih dokumentih. Izdajatelj bo prečiščeno besedilo spremenjenih Pogojev Obveznic obeh izdaj objavil najkasneje ob njihovi (ponovni) uvrstitvi v trgovanje na organiziranem trgu. Z izpolnitvijo enega od predpogojev bo uprava SIJ d.d. nadaljevala s postopki za oddelitev naložbe v Perutnino Ptuj d.d.

 Izdajatelj bo v skladu z napovedjo dne 23. 12. 2015 vsem imetnikom obveznic SIJ2 in SIJ3 na dan 24. 11. 2015 izplačal enkratno nadomestilo za spremembo Pogojev Obveznic (t.i. »Consent fee«) v višini 0,15 % nominalne vrednosti obveznic SIJ2 in/ali SIJ3 v imetništvu posameznega imetnika. Izdajatelj poziva vse imetnike obveznic SIJ2 in SIJ3, da pravočasno sporočijo svoj evro račun.

 Družba prav tako sporoča, da je dne 24. 11. 2015 v skladu s pogoji izdaje SIJ2 imetnikom omenjenih obveznic izplačala letne kuponske obresti. Ob tem bo skupina SIJ nadaljevala z začrtano strategijo razpršitve virov financiranja jeklarske dejavnosti ter prisotnosti na kapitalskem trgu. Tako bodo v naslednjih dneh stekli postopki predpriprav na refinanciranje letošnje izdaje devetmesečnih komercialnih zapisov, ki so bili vplačani marca letos z letno obrestno mero 2,20 odstotkov. Gre za kratkoročne vire, namenjene uravnavi sezonskih gibanj obratnega kapitala predvsem dveh jeklarskih družb v skupini, Acroni in Metal Ravne.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Pripeti dokumenti:

Sklepi imetnikov obveznic SIJ2
Sklepi imetnikov obveznic SIJ3

Ljubljana, 25. 11. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.