Obvestilo o odstopu od naložbe v družbo Litostroj jeklo d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je v skladu z dne 3. avgusta 2015 oddano ponudbo za odkup poslovnih deležev in terjatev družbe Litostroj Jeklo d.o.o., Litostrojska cesta 44, 1000 Ljubljana, odstopila od ponudbe za odkup terjatev in poslovnih deležev navedene družbe, zaradi neizpolnitve določenih odložnih pogojev, vsebovanih v ponudbi. Družba SIJ d.d. je o odstopu od ponudbe že obvestila Družbo za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) in druge zainteresirane udeležence v tem postopku.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 27. 11. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.