Obvestilo o sklepih 28. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 28. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 14. 8. 2015, na sedežu družbe.
Obvestilo o sprejetih sklepih 28. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Sklepi 28. skupščine

Ljubljana, 14. 8. 2015
Uprava družbe SIJ d.d.