SKUPINA SIJ NI IZPOSTAVLJENA NOBENIM DIREKTNIM POSLEDICAM

V Skupini SIJ zaenkrat ne občutimo posebnih posledic zaradi razvoja dogodkov v Ukrajini. Imamo dovolj surovinskih zalog in naročil, zato naši proizvodni in poslovni procesi normalno potekajo.

Na globalni ravni zagotovo lahko pričakujemo dvig cen nekaterih vrst surovin na svetovnih trgih in zamude pri dobavah ter nadaljnjo dražitev cen energentov, a ta tveganja obvladujemo in naša proizvodnja je nemotena.

SIJ d.d. je slovensko podjetje s solastniškim deležem Republike Slovenije. V lastniški strukturi ni ruskih podjetij, odgovorne osebe pa nimajo političnih povezav z ruskimi oblastmi in niso podvržene nobenim sankcijam. Med našimi finančnimi viri ni ruskih bank in nimamo težav s plačili. Vpliv trenutnih in morebitnih novih sankcij na naše poslovanje bo tak kot za celotno evropsko in svetovno gospodarstvo.

Rusija in Belorusija sta za Skupino SIJ sicer relativno majhen trg, na katerem ustvarimo dobra 2 odstotka prihodkov od prodaje. V Rusijo in Belorusijo nismo in ne dobavljamo jekla ali jeklenih izdelkov za uporabo v vojaški industriji.

Situacijo in potencialne vplive trenutnih in napovedanih sankcij seveda skrbno spremljamo. Stopnja negotovosti je visoka za celotno evropsko gospodarstvo, zato vseh posledic v tem trenutku ne moremo predvideti. Doslej smo že večkrat dokazali, da smo zanesljiv in fleksibilen poslovni partner, tudi ob teh nepredvidljivih dogodkih smo prepričani, da bo tako.