Poslovanje skupine SIJ v prvem polletju 2015

 

Ljubljana, ponedeljek, 31. avgusta 2015 – Poslovanje skupine SIJ v prvem polletju 2015

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je v prvem polletju 2015 ustvarila 364,6 milijona prihodkov od prodaje (triodstotno znižanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), poslovni izid iz poslovanja (EBITDA) v višini 41,3 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 15,5 milijona evrov. Skupina še naprej ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašala 11,3 odstotka, kar je občutno nad povprečjem jeklarskega trga. Kapital skupine se je v tem obdobju povečal na 360 milijonov evrov.

 

Delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje se je povečal za 1,5 odstotne točke – na 87,8 odstotka. Skupina je največjo rast izvoza zabeležila na trgu ZDA (68,2-odstotna rast v primerjavi s prvo polovico leta 2014) in Turčije (37,4-odstotna rast). Skupina SIJ tudi s širitvijo lastne servisno-prodajne mreže in krepitvijo tržnih aktivnosti ohranja položaj enega vodilnih svetovnih dobaviteljev nišnih jeklarskih proizvodov.

 

»Poslovanje skupine v prvem polletju lahko na splošno označimo kot uspešno. Še boljše poslovne rezultate so onemogočili enkratni negativni dogodki, predvsem zamenjava celotnega informacijskega sistema (ERP) v največji jeklarski družbi skupine (Acroni) ter tri večje zaustavitve posameznih proizvodnih procesov zaradi tehničnih okvar v poslovnem področju jeklarstva. Ti dogodki so v prvih mesecih leta pomembno vplivali na zmanjšanje obsega proizvodnje, zaradi česar so se znižali tako prihodki od prodaje kot tudi EBITDA. Po naši oceni učinek enkratnih dogodkov na EBITDA znaša 5,6 milijona evrov, kar pomeni, da bi ob normalnem poslovanju skupina dosegla in celo presegla posamezne finančne pokazatelje prvega polletja lanskega leta,« je poslovne rezultate komentiral predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

 

Odlivi za naložbe so se v prvem polletju povečali na 35 milijonov evrov (v lanskem prvem polletju 14,4 milijona evrov). Skupina je v tem času zagnala nekaj pomembnejših investicij v poslovnem področju jeklarstva (začetek obratovanja nove VOD ter ponovčne peči v družbi Metal Ravne) in nadaljevala z izvajanjem novega naložbenega cikla (neposredno po preteku obdobja poročanja je bila podpisana 30-milijonska naložba v nabavo AOD peči v družbi Acroni).

 

»V prvi polovici leta smo nadaljevali z izvajanjem strategije diverzifikacije virov financiranja skupine, s čimer želimo še naprej zagotavljati dolgoročno stabilno finančno poslovanje. Tako smo uspešno nastopali na kapitalskem trgu, kjer smo po lanskoletni izdaji obveznic marca izdali še kratkoročne komercialne zapise, po obdobju poročanja pa ponovno obveznice. S tem smo si zagotovili dolgoročne in ustrezno diverzificirane vire financiranja za nadaljnji naložbeni cikel, predvsem na poslovnem področju jeklarstva, za katerega smo ključne naložbe do leta 2017 jasno opredelili in ustrezno ovrednotili,« je izpostavil Igor Malevanov, član uprave za finance in ekonomiko SIJ.

Polletno poročilo 2015

 

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si