Predstavitev poslovanja skupine SIJ

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ, d. d., Ljubljana), obvešča javnost, da v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d. d., Ljubljana, načrtuje prvo izdajo komercialnih zapisov.
V fazi testiranja interesa bo družba predstavila svoje poslovanje in poslovanje skupine SIJ potencialnim vlagateljem. Vsebina predstavitve skupine SIJ se nahaja v priponki, v slovenskem in angleškem jeziku.

Predmetno obvestilo s priponkami je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ, d. d., Ljubljana, na naslovu: http://www.sij.si/ 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Predstavitev skupine SIJ

SIJ Group Presentation

 

Ljubljana, 18. 2. 2015

SIJ, d. d., Ljubljana
Uprava