Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov SIK02 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), kot izdajatelj komercialnih zapisov v skupnem nominalnem znesku 17.662.000,00 EUR z obrestno mero v višini 2,20 odstotka letno in zapadlostjo dne 16. decembra 2016 in z oznako SIK02, obvešča javnost, da je na Ljubljansko borzo posredovala zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

V  prilogi je objavljen »Predstavitveni dokument za uvrstitev 12-mesečnih komercialnih zapisov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana z oznako SIK02 v trgovanje na organiziranem trgu«, ki je pripravljen za namen uvrstitve novo izdanih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu in za zagotovitev informacij o izdajatelju in komercialnih zapisih obstoječim in bodočim imetnikom komercialnih zapisov z oznako SIK02.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/  in bo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d. d. še najmanj 5 let od datuma objave.

Predstavitveni dokument SIK02

Uprava družbe SIJ d. d.
Datum: 22.12.2015