SIJ na največjem mednarodnem specializiranem metalurškem sejmu METEC

Ljubljana, četrtek, 18. junija 2015 – Skupina SIJ na največjem mednarodnem specializiranem metalurškem sejmu METEC (Düsseldorf) predstavila projekta izdelave dvoslojne pločevine in cevi.

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je v sklopu razstavljanja na največjem mednarodnem metalurškem sejmu METEC 2015 (sejem poteka vsake štiri leta v Düsseldorfu, udeležuje se ga okrog 500 mednarodnih razstavljavcev) strokovni javnosti predstavila dva nova razvojna projekta, in sicer izdelavo dvoslojne pločevine (t. i. clad plates) ter proizvodnjo cevi, v prvi vrsti za naftno in plinsko industrijo. Oba projekta sta v dolgoročni strategiji razvoja skupine do leta 2020 opredeljena kot strateška in bosta pomembneje prispevala k nadaljnji rasti proizvodnje jeklarskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter zagotavljala vstop v nove tržne niše s prevladujočim deležem končnih izdelkov. Skupina SIJ se bo z uresničitvijo obeh projektov še naprej pomikala v smeri vertikalne integracije, saj bo s proizvodnjo cevi še dodatno povečala dodano vrednost jeklarskih polproizvodov (v prvi vrsti nerjavne debele pločevine)  ter obenem postala neposredni dobavitelj vodilnih mednarodnih podjetij iz naftne in plinske industrije.

 

Oba omenjena projekta bosta izvedena v proizvodnji družbe Acroni. Pri izdelavi dvoslojne pločevine gre za tehnološko zahteven proces spajanja plasti konstrukcijskega jekla z visoko legiranimi jekli, od nerjavnih z visoko vsebnostjo kroma do nikljevih zlitin. Dvoslojna pločevina je namenjena številnim aplikacijam, ki po eni strani zahtevajo valjano pločevino z različnimi fizikalnimi lastnostmi (npr. korozijsko odpornostjo od znotraj ter visoko trdnostjo zunanjega sloja), po drugi strani pa skoraj nične tolerance do napak na stičišču obeh plošč. Slednje omogoča kontrolirano valjanje, ki ga zagotavlja izredno zmogljivo valjavsko ogrodje, zamenjano v sklopu zadnjih večjih investicij v družbi Acroni. Te vrste plošč se pogosto uporabljajo za transport surovin v petrokemični industriji, drugi namen uporabe pa je v strojegradnji, kjer se uporabljajo v najbolj obremenjenih delih, saj s svojimi lastnostmi izrazito podaljšujejo njihovo dobo le-teh. »V preteklih tednih smo strateškim kupcem že odpremili prve vzorce dvoslojne pločevine za certifikacijo, ki bo predvidoma zaključena v naslednjih dveh ali treh mesecih. V tem času bomo izvedli tudi potrebne investicije za zagotovitev redne proizvodnje, ki bo stekla še pred koncem letošnjega leta. Predviden obseg proizvodnje tovrstne pločevine (srednjeročno) znaša okrog 20 tisoč ton na leto,« je izpostavil vodja projekta dr. Matevž Fazarinc iz družbe Acroni.

(v foto galeriji fotografije testnega vzorca dvoslojne pločevine)

 

Projekt proizvodnje cevi je tesno povezan z dosedanjim razvojem družbe Acroni kot enega vodilnih dobaviteljev nerjavne debele pločevine za cevarsko industrijo, s čimer je družba že pridobila številne pomembne kompetence, povezane s to industrijo (specifične zahteve tehnoloških procesov, marketing in prodaja). Predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh je ob robu sejma izpostavil pomen nadaljnje konsolidacije skupine in iskanja sinergij znotraj družb v skupini, ki so pomemben sestavni element vseh bodočih razvojnih investicij: »Ob močni kapitalski ustreznosti skupine ter ambicioznem razvojnem načrtu je projekt izdelave cevi logična nadgradnja preteklega razvoja največje jeklarske družbe v skupini. Debelostenske cevi bomo proizvajali po postopkih mehanskega ukrivljanja, notranjega in zunanjega varjenja (pri tem bomo v velikem obsegu uporabljali znanje in varilne materiale hčerinske družbe Elektrode) ter postopkih toplotne in končne obdelave«. Predvidene dimenzije cevi so od 10'' do 32'' (palcev) z dolžino 12 m. V tem trenutku se zaključuje postopek izbire dobavitelja tehnološke opreme, medtem ko bo testna proizvodnja stekla v 14 mesecih po podpisu investicijske pogodbe. Predvidena količina proizvodnje cevi je 25 tisoč ton na leto (cilj je doseči omenjeno količino v petih letih). Skupina bo z realizacijo obeh projektov ustvarila okrog 100 novih delovnih mest.

 

Projekt proizvodnje cevi bo javnosti podrobneje predstavljen ob podpisu pogodbe za dobavo opreme.

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

  • Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
    M: 041 984 012 
    E-pošta: denis.mancevic@sij.si