Skupina SIJ nadaljuje s širitvijo lastne servisno-prodajne mreže

Skladno s strategijo trajnostnega razvoja do leta 2020 je skupina SIJ – Slovenska industrija jekla v zadnjih mesecih nadaljevala z intenzivnimi aktivnostmi za širitev lastne servisno-prodajne mreže in tako dodatno krepila vertikalno-integracijo skupine. Obstoječim družbam na ključnih izvoznih trgih (Nemčija, Italija, ZDA) so se pred kratkim pridružili še podjetje za distribucijo lastnih jeklarskih proizvodov skupine na trgih Jugovzhodne Azije (SIJ Asia) ter hčerinski družbi Nožev Ravne na trgih Velike Britanije in ZDA (Ravne Knives UK in Ravne Knives USA). Poleg tega je družba Niro Wenden, ki deluje kot servisni center za obdelavo in distribucijo ploščatega jeklarskega programa skupine, odprla lastno podružnico v Nürnbergu.

Predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh je komentiral: »Z omenjeno širitvijo divizija lastnih servisno-prodajnih centrov šteje že devet podjetij, ki zagotavljajo dodano vrednost predvsem na jeklarskem programu. Te družbe na ciljnih trgih izvajajo storitve obdelave (mehanske, toplotne), razreza in distribucije končnim kupcem jeklarski proizvodov. Širitev lastne mreže v tujini je izjemno pomembna tudi za izvajanje politike usmerjenosti h končnemu kupcu, za zagotavljanje učinkovitih poprodajnih aktivnosti in hiter odziva na specifične potrebe trga«.

Družba Noži Ravne, ki sodi med tri največje evropske proizvajalce industrijskih nožev, je zaradi širitve poslovanja in krepitve tržnih deležev ustanovila hčerinsko družbo v ZDA (zvezna država Illinois) in prevzela distribucijsko podjetje v Veliki Britaniji (Kent). Na trgu Velike Britanije si družba želi razširiti prodajo industrijskih nožev na vse industrije (noži za rezanje kovin, lesa, papirja in recikliranje odpadnih materialov) ter tako podvojiti tržni delež do 7,2 odstotka. Dolgoročni cilj ustanovitve podjetja na trgu ZDA je krepitev prepoznavnosti lastne blagovne znamke industrijskih nožev SIJ Ravne Knives ter večja tržna prisotnost v vseh segmentih. Direktor družbe Noži Ravne Peter Čas je o širitvi poslovanja na omenjena trga povedal: »To je pomemben korak tako v smeri uresničitve naše strategije, da postanemo vodilni evropski proizvajalec industrijskih nožev, kot tudi v smeri vzpostavitve neposrednih tržnih kanalov, ki bi lahko pomembno prispevali k uspešnosti prodaje ob razširitvi produktnih segmentov«.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet divizij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter več kot 3.100 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si