Skupina SIJ pozdravlja začetek poslovanja novega podjetja Ravne Systems d.o.o.

Ravne na Koroškem, ponedeljek, 25. januar 2016 – Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla pozdravlja začetek poslovanja novega podjetja Ravne Systems d.o.o., ki bo nastalo kot rezultat združitve Nožev Ravne d.o.o., Sistemske tehnike d.o.o. in Serpe d.o.o. Novo podjetje bo odigralo ključno vlogo v postopnem prehodu skupine SIJ v proizvajalca ne zgolj vrhunskega jekla, temveč tudi končnih izdelkov – valjev, industrijskih nožev in druge industrijske opreme. 

Skupina SIJ in v njenem imenu družba Noži Ravne d.o.o., je konec leta 2015 dokončala prevzemni postopek družbe Sistemska tehnika d.o.o., ki je 18. januarja 2016 tudi že spremenila svoje ime v Ravne Systems d.o.o. Hkrati so intenzivno potekale tudi aktivnosti za združitev družb (nekdanja) Sistemska tehnika d.o.o., Noži Ravne d.o.o. in Serpa d.o.o. Slednji zaenkrat še poslujeta kot samostojni pravni osebi, dokončno združitev v Ravne Systems d.o.o., pa načrtujemo v prihodnjih mesecih.

Razvoj družb znotraj skupine SIJ bo na Ravnah po novem tako potekal v dveh centrih, ki skupaj zaposlujeta več kot 1.500 ljudi, in skupaj z ZIP centrom (slednje deluje kot invalidsko podjetje) predstavljata jedro gospodarskega razvoja Koroške regije. Prvi center je Metal Ravne, ki je eden izmed vodilnih proizvajalcev specialnih jekel v svetu in v prihodnje se bo še intenzivneje usmerjal v razvoj in proizvodnjo novih specialnih in orodnih jekel ter tako širil svojo prisotnost na svetovnem trgu. Drugi center je družba Ravne Systems, usmerjena v predelavo ravenskega jekla v končne izdelke – industrijske nože, valje in drugo industrijsko opremo. S prevzemom skupina SIJ nadaljuje uresničitev strategije dolgoročnega razvoja do obdobja 2020/2025, saj je ena izmed strateških usmeritev širitev obstoječega portfelja izdelkov s končnimi izdelki z visoko stopnjo toplotne in mehanske obdelave.  

»Z združitvijo v Ravne Systems bomo dosegli sinergije na mnogih področjih poslovanja. Prihodke bomo povečali z učinki navzkrižne prodaje, znižali proizvodne stroške z optimizacijo logističnih poti in obvladovanjem celotnega proizvodnega procesa od taljenja jekla do končnega izdelka znotraj skupine SIJ. Znižali bomo fiksne stroške na enoto in izkoristili nabavne sinergije. Skupne sinergijske učinke ocenjujemo na 2 milijona evrov letno in jih bomo v celoti lahko dosegli od leta 2017 dalje. Poleg sinergij z neposrednimi finančnimi učinki bomo z organiziranostjo v dve podjetji na lokaciji na Ravnah izkoristili tudi potencial skupnega razvoja novih izdelkov, s pridobitvijo prostih zemljišč bomo zagotovili prostor za uresničitev ambicioznih strateških ciljev in omogočili povezovanje podpornih dejavnosti,« je o sinergijah, ki jih prinaša združitev treh družb povedal Samo Jenič, vodja projekta združitve Ravne Systems.

S prevzemom Sistemske tehnike in z združitvijo bo skupina SIJ še dodatno utrdila položaj največje slovenske vertikalno integrirane metalurške skupine, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Ambiciozen načrt poslovanja so si zastavili tudi v Ravne Systems.

»Načrtujemo, da bomo prihodke glede na prihodke posameznih družb v letu 2016 zvišali za 10 odstotkov, na 44 milijonov evrov. Podjetje bo izvozno usmerjeno, saj je delež izvoza že do sedaj znašal prek 75 odstotkov, v letošnjem letu pa želimo izvoziti več kot 80 odstotkov naših proizvodov. Nove prodajne priložnosti bomo poiskali na globalnem trgu s poudarkom na EU in v ZDA. Prek naše prodajne mreže in hčerinskega podjetja Ravne Knives USA bomo tržili celoten portfelj naših produktov. Poleg tega načrtujemo tudi intenzivna vlaganja v višini 5,7 milijonov evrov. Glede na znesek naložb v prejšnjem letu v vseh treh podjetjih, smo sredstva za naložbe skoraj podvojili. To nam bo omogočalo dvig produktivnosti, konkurenčnost na trgu in višanje dodane vrednosti. Postali bomo tudi ena najbolj tehnološko opremljenih in naprednih podjetij za obdelavo kovin v Evropi,« načrt poslovanja predstavi Peter Čas, glavni direktor Ravne Systems.

Ravne Systems bo enako kot ostala podjetja v Skupini konsolidirana v korporativno politiko upravljanja skupine SIJ. Vsa podjetja se uspešno razvijajo in so v prvih devetih mesecih leta 2015 ustvarila prihodke od prodaje v višini 529,1 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 16 milijonov evrov. Skupina še naprej ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih devetih mesecih lanskega leta znašala visokih 10,6 odstotka, kar je občutno – nekaj odstotnih točk – nad povprečjem svetovnega jeklarskega trga.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih podjetij v Evropi, ZDA in Aziji ter okrog 3.400 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.