Skupina SIJ uspešno izdala obveznice

Slovenska industrija jekla, d. d., je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek izdaje petletnih obveznic v skupni vrednosti 43 milijonov evrov in 4,50-odstotno letno donosnostjo.

Finančna sredstva bo skupina SIJ, ki bo v letošnjem letu močno izboljšala dobičkonosnost poslovanja, namenila za diverzifikacijo dolgoročnih virov financiranja in zagotavljanje optimalne likvidnosti za uresničitev strategije razvoja do leta 2020. Slednja predvideva nadaljnjo optimizacijo proizvodnega miksa, povečanje proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter nadaljnjo specializacijo v tržne niše.

Predsednik uprave SIJ Anton Chernykh je ob zaključku izdaje izpostavil: »Če upoštevamo, da je izdaja obveznic zgolj prvi korak v smeri razvoja družbe SIJ, d. d., kot javne delniške družbe, smo lahko z rezultatom zelo zadovoljni. Dobro poučeni vlagatelji so pozitivno ocenili poslovno kondicijo skupine SIJ in izkazali zaupanje v našo dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja. Mi bomo medtem nadaljevali s številnimi ukrepi konsolidacije skupine in povečevanja dobičkonosnosti poslovanja, rezultate katerih vidimo že v tem poslovnem letu«.

Predhodne napovedi o možni višini zbranih sredstev pred izdajo so se gibale med 30 in 50 milijoni evrov, pri čemer velja upoštevati, da so bile predprodajne aktivnosti izdajatelja na tujih trgih zavestno konservativne, kar Igor Malevanov, član uprave za finance in ekonomiko SIJ pojasnjuje ravno s strategijo postopnega vstopa skupine na mednarodne finančne trge: »Smo v intenzivni fazi konsolidacije skupine SIJ, kapitalski trgi nas šele spoznavajo, kar je povsem pričakovano in razumljivo. Mi bomo z aktivnostmi na mednarodnih kapitalskih trgih nadaljevali, kar bo sedaj, po prvi izdaji obveznic na slovenskem trgu, občutno lažje. Dolgoročno bomo ob rasti prihodkov in stabilni dobičkonosnosti še naprej zniževali neto finančni dolg (NFD) in razmerje NFD/EBITDA ohranjali pod količnikom 3,0«.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje obveznic je izvajala NLB, d. d. Obveznice so bile tako ponujene predvsem dobro poučenim vlagateljem, pri čemer se je za investicijo v obveznice odločilo 65 investitorjev. Izdajatelj bo po izdaji obveznic v KDD izdelal prospekt ter po tem, ko bo prospekt potrdila ATVP, uvrstil obveznice na organiziran trg Ljubljanske borze. Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih tega leta (januar–september 2014) ustvarila prihodke v višini 561,2 milijona evrov (+9 % v primerjavi z enakim obdobjem lani), EBITDA v višini 66 milijonov evrov (+86 % v primerjavi z enakim obdobjem lani) ter čisti poslovni izid v višini 25,5 milijona evrov. Ob rasti svetovnega trga jekla v višini nekaj več kot 2,1 odstotka (v enakem obdobju) je skupina SIJ rasla hitreje ter tudi uspešno ohranjala visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v predstavljenem obdobju znašala 11,8 odstotka. Z devetmesečnimi rezultati skupina SIJ uspešno zasleduje letne (2014) načrte povečanja prihodkov do ravni 742 milijonov evrov, EBITDA v višini več kot 80 milijonov evrov ter čisti poslovni izid v višini več kot 30 milijonov evrov.

 

Več informacij:

dr. Denis Mancevič, izvršni direktor za korporativno komuniciranje 
M: 041 984 012 
E-pošta: denis.mancevic@sij.si