Skupina SIJ uspešno zaključila izdajo podjetniških obveznic v višini 51 milijonov evrov

Ljubljana, torek, 21. julija 2015 – Skupina SIJ uspešno zaključila izdajo podjetniških obveznic v višini 51 milijonov evrov 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek izdaje petletnih obveznic v skupni vrednosti 51 milijonov evrov in s 4,00-odstotno letno donosnostjo. Finančna sredstva bo skupina SIJ, ki je v zadnjem obdobju močno izboljšala dobičkonosnost poslovanja, namenila za diverzifikacijo dolgoročnih virov financiranja in zagotavljanje optimalne likvidnosti za uresničitev novega naložbenega cikla v obdobju do leta 2020. Slednji predvideva nadaljnjo optimizacijo proizvodnega miksa, povečanje proizvodnje jeklarskih izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter nadaljnjo specializacijo v tržne niše in trge končnih izdelkov.

Skupina SIJ je tako po prvi izdaji podjetniških obveznic jeseni 2014 v višini 43 milijonov evrov in izdaji komercialnih zapisov marca 2015 v višini 20 milijonov evrov že tretjič  uspešno nastopila na kapitalskem trgu ter v manj kot letu dni na kapitalskem trgu zbrala več kot 110 milijonov evrov novih virov financiranja. S tem se uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu.

«Tudi tokratna izdaja nazorno potrjuje naše zaveze za razvoj v smeri javne delniške družbe ter kaže na močno zaupanje vodilnih slovenskih in mednarodnih institucionalnih vlagateljev v stabilnost poslovnega modela in finančno kondicijo skupine,« je ob zaključku izdaje poudaril predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

Posebej velja izpostaviti, da je pri tokratni izdaji sodelovala Evropska banka za rekonstrukcijo in razvoj (EBRD), ki je v obveznice investirala 8,5 milijona evrov oz. 17 odstotkov celotne izdaje. Gre za prvi tovrstni primer sodelovanja EBRD pri izdaji podjetniških obveznic slovenskih izdajateljev. Banka je navdušena nad napori, ki jih družba SIJ vlaga v to, da ostaja med vodilnimi proizvajalci v specializiranih jeklarskih nišah. Nov naložbeni cikel bo omogočil skupini nadaljnjo rast in ohranitev vodilnih položajev v produktnih segmentih z visoko dodano vrednostjo,« je ob izdaji izpostavila Jolanta Gabriel, vodja predstavništva EBRD v Sloveniji. 

Predhodne napovedi o možni višini zbranih sredstev pred izdajo so se gibale med 30 in 50 milijoni evrov, a jih je družba presegla. :»Če upoštevamo izjemno neugodne zunanje okoliščine, ki so na mednarodnih kapitalskih trgih prevladovale ravno v obdobju izdaje, gre za zelo uspešno izdajo,« je povedal Igor Malevanov, član uprave za finance in ekonomiko SIJ.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje obveznic so izvajali Alta Skupina d.d., Alta Invest d.d. in NLB d. d. Obveznice so bile tako ponujene predvsem dobro poučenim vlagateljem. Izdajatelj bo po izdaji obveznic v KDD izdelal prospekt ter po tem, ko bo prospekt potrdila  ATVP, uvrstil obveznice na organizirani trg Ljubljanske borze.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si