Skupina SIJ v prevzem družbe Sistemska tehnika

Ljubljana, petek, 18. septembra 2015 – Skupina SIJ v prevzem družbe Sistemska tehnika  

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla pozdravlja uspešen zaključek prodajnega postopka pravnega deleža in terjatev družb Sistemska tehnika d.o.o. s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). V prodajnem postopku je v imenu skupine SIJ nastopala družba Noži Ravne d.o.o., ki je ena izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev industrijskih nožev.

Skupina SIJ ima na lokaciji Ravne na Koroškem štiri družbe, in sicer Metal Ravne, Noži Ravne, Serpa ter ZIP Center (slednje deluje kot invalidsko podjetje), ki skupaj zaposlujejo več kot 1.400 ljudi in predstavljajo jedro gospodarskega razvoja Koroške regije. Vsa podjetja so konsolidirana v korporativno politiko upravljanja skupine SIJ in se uspešno razvijajo – v lanskem letu je skupina SIJ dosegla EBITDA v višini 78 mio evrov, 25 mio evrov čistega dobička ter dvignila dodano vrednost na zaposlenega na 55.000 evrov, kar je več kot 60% nad povprečjem slovenske kovinsko-predelovalne industrije.

S prevzemom družbe Sistemska tehnika bo skupina SIJ realizirala strategijo dolgoročnega razvoja do obdobja 2020/2025, saj je ena izmed strateških usmeritev širitev obstoječega produktnega portfelja končnih proizvodov z visoko stopnjo toplotne in mehanske obdelave, s čimer bo skupina še aktivneje vstopala v nove, zahtevnejše tržne segmente (naftno-plinska industrija, letalska industrija, energetski sektor). Na lokaciji Ravne na Koroškem vidimo nadaljnje možnosti za realizacijo omenjene strategije, predvsem preko upravljanja s celotno proizvodno verigo in doseganja sinergij znotraj številnih poslovnih procesov v družbah, ki so nekdaj že bile del Ravenskih železarn.

Tako še posebej intenzivno vidimo priložnosti za nadaljnjo rast Sistemske tehnike preko polne integracije družbe v procese razvoja in raziskav, razvoja in trženja novih jeklarskih izdelkov, kot tudi izkoriščanja obstoječih prodajnih kanalov skupine SIJ (lastna servisno-prodajna mreža na vseh ključnih trgih). Slednje seveda za družbo, ki se že več let zapored spopada s padcem naročil, pomeni stabilizacijo poslovanja, finančno in poslovno prestrukturiranje ter predvsem nove razvojne priložnosti.

»Železarstvo in jeklarstvo ima na Ravnah izjemno, že skoraj 400 letno tradicijo. Toda sama tradicija nam še ne zagotavlja jutrišnjega razvoja. Le-tega lahko dosežemo z intenzivnim povezovanjem, iskanjem sinergij po celotni proizvodni in prodajni verigi ter neprestanim vlaganjem v razvoj, proizvodnjo in  kompetence. S tega vidika verjamem, da je prevzem družbe Sistemska tehnika s strani skupine SIJ odlična novica za vse, ki s ponosom nadalje razvijamo slovensko jeklarsko tradicijo. Družba bo namreč s tem dobila dolgoročnega, družbeno odgovornega in kapitalsko izjemno močnega lastnika, ki bo zagotovil povsem novo razvojno pot«, je ob uspešnem zaključku prodajnega postopka povedal Peter Čas, direktor družbe Noži Ravne d.o.o.

»Veseli nas, da smo z danes z družbo Noži Ravne d.o.o., ki je ponudila najboljše nakupne pogoje v konkurenčnem procesu, podpisali pogodbo o prodaji lastniškega deleža ter kreditov Sistemske tehnike d.o.o. in lastniškega deleža Sistemske tehnike Armas d.o.o. Podjetji, ki sta se vrsto let prodajali v okviru stečajnega postopka Skupine Viator & Vektor d.d. – v stečaju, bosta tako imeli priložnost nadaljnjega razvoja pod okriljem strateškega lastnika«, so ob tem sporočili iz DUTB.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

 

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si