Sporočilo za javnost : Skupina SIJ v prevzem družbe ORO MET d.o.o.

Ljubljana, sreda, 6. aprila 2016 – Skupina SIJ v prevzem družbe ORO MET d.o.o.

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla obvešča javnost o podpisu pogodbe za nakup 51-odstotnega lastniškega deleža v družbi ORO MET d.o.o. (http://oromet.si/), specializirani za izdelavo standardnih in nestandardnih orodnih plošč, CNC obdelanih orodnih plošč ter drugih elementov za podporo orodjarski industriji, ki jo je v okviru skupine sklenila družba Ravne Steel Center, d.o.o.

Gre za strateško in dolgoročno naložbo, s katero skupina SIJ uresničuje strategijo nadaljnje vertikalne širitve vzdolž verige vrednosti proti končnemu kupcu ter v svoj portfelj dodaja izdelke z višjo stopnjo mehanske in toplotne obdelave ter, posledično, višjo dodano vrednostjo. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve pozitivnih odločb organov za varstvo konkurence na relevantnih trgih v tujini. Ob tem je sklenjena tudi opcijska pogodba za odkup preostalih poslovnih deležev družbe.

Družba ORO MET d.o.o. bo v Skupini SIJ pridružena poslovnemu področju Servisni centri in prodajna mreža, znotraj katerega že deluje 11 podjetij v Sloveniji in na ključnih trgih skupine. Družba že sedaj večji del svojih prihodkov ustvari v tujini (ključni trg je Nemčija), s pridružitvijo Skupini SIJ pa bo možno uresničevanje številnih sinergij na področju prodaje (obstoječa servisno-prodajna mreža skupine), nabave strateških materialov (orodna jekla iz proizvodnega programa Metala Ravne in Acronija), indirektne nabave ter drugih podpornih poslovnih funkcij, centraliziranih na ravni skupine.

ORO MET je večkrat nagrajena Gazela primorsko-notranjske regije (2013, 2014, 2015), ki v zadnjih letih spada med najhitreje rastoča podjetja v panogi v Sloveniji, saj dosega nadpovprečne rasti poslovanja ob visoki dobičkonosnosti (16-odstotna EBITDA marža) in ima nadaljnji potencial za širitev dejavnosti v tujini. Družba zaposluje 55 sodelavcev, v letu 2014 je dosegla prihodke od prodaje v višini 8,6 milijona evrov, medtem ko je v letu 2015 realizirala skoraj 30-odstotno rast poslovanja.

Podrobnejši načrti glede nadaljnjega razvoja poslovnega področja Servisni centri in prodajna mreža, kot tudi integracije nove odvisne družbe v Skupino SIJ, bodo 11. aprila 2016 ob 14.30 predstavljeni na tiskovni konferenci na sedežu skupine (Gerbičeva 98, Ljubljana).

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.400 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja Skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si