TUDI SIJ METALOV PANJ JE DEL NOVE RAVENSKE ČEBELARSKE POTI

Ravne na Koroškem, 15. september 2023 – Koroške družbe Skupine SIJ smo v sodelovanju s čebelam prijazno Občino Ravne na Koroškem ter s čebelarskima društvoma Kotlje in Ravne na Koroškem včeraj odprle Ravensko čebelarsko pot – novo učno, tematsko krožno pot. Ena od postaj na tej poti je tudi panj, ki smo ga spomladi postavili v atriju pred upravno stavbo SIJ Metala Ravne.

Občina Ravne na Koroškem, kjer so družbe Skupine SIJ – SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems  in SIJ ZIP centers, spada med občine, ki prav posebno pozornost namenjajo ohranjanju čebel in okolja. Obenem ozaveščajo o čebelah in čebelarski kulturni dediščini, pri tem pa sodelujejo s čebelarskimi društvi. Z mislijo na čebele urejajo tudi mestne javne površine, ki jih zadnja leta zasajajo z medoviti rastlinami. S tem čebelam omogočajo pašo in nabiranje cvetnega prahu v mestu in okolici. Leta 2021 je Občina Ravne na Koroškem prejele tudi listino čebelam najbolj prijazna občina. Podžupan Občine Ravne na Koroškem Andrej Erjavec je pohvalil dosedanja prizadevanja: »Z veseljem ugotavljam, da se tradicija čebelarstva prenaša na mlade rodove in da čebelarji učijo in vzgajajo mladi rod, jih vabijo, da se vključujejo v njihove vrste in tako spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja, se učijo osnov čebelarjenja ter se seznanjajo s celostnimi in trajnostno naravnanimi aktivnostmi. To se tudi pozna v mestu in okolici saj v mestu vedno bolj zasajujemo medovite rastline, ki niso samo koristne za čebelice ampak imajo tudi večji doprinos izgledu našega kraja. Predvsem pa sem ponosen, da se ohranja čebelarjenje in s tem povezane trajnostne naravnano naše bivalno okolje in samooskrbnost.«

11 kilometrov dolga medovita pot, ki povezuje štiri čebelnjake na lokaciji Ravne na Koroškem in Kotlje: šolski čebelnjak pri Srednji šoli Ravne, učni čebelnjak Kotlje, učni čebelnjak na Piglu na Ravnah in panj SIJ Metala Ravne, zaokrožuje lepo pohodno, kolesarsko in tudi učno turo. Pot ni naporna, lahko jo prehodimo peš ali prekolesarimo. Je sproščujoč in poučen sprehod, zanimiv za posameznike, družine, mladino, pa tudi športnike.

Tudi v Skupini SIJ želimo s svojim trajnostnim delovanjem ohranjati čebelam prijazno okolje, da lahko za prihodnost planeta skrbijo z opraševanjem rastlin, za zdravje ljudi pa s svojimi medenimi pridelki. Čistost njenega medu je obenem tudi znak čistosti okolja, v katerem biva.Tako že nekaj let v okolici naših družb sadimo medovite rastline, letos pa smo v okviru dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo na Jesenicah postavili učni čebelnjak ob OŠ Koroška Bela in v okviru aktivnosti ob svetovnemu dnevu Zemlje postavili že omenjeni panj pri SIJ Metalu Ravne.

Naše delovanje na področju čebel bomo v prihodnje nadgradili tudi s sodelovanjem s Čebelarsko zvezo Slovenije. V želji, da v tej smeri naredimo še korak naprej, smo v svojih prizadevanjih do družbene odgovornosti, podpore lokalni skupnosti in trajnostnega razvoja podprli tudi Ravensko čebelarsko pot. Stilizirana podoba kranjske sivke, ki smo jo v Skupini SIJ oblikovali za potrebe strategije trajnostnega delovanja, pa je postala zaščitni znak in kažipot Ravenske čebelarske poti. Borut Urnaut, svetovalec glavnega direktorja SIJ Metala Ravne, je napovedal: »Veseli smo, da je naš čebelji panj, ki stoji pred upravno stavbo, postal del Ravenske čebelarske poti. Z vsakoletno analizo medu iz panja, ki jo bo opravil laboratorij Čebelarske zveze Slovenije, bomo spremljali tudi prisotnost različnih snovi v medu in s tem vpliv SIJ Metala Ravne na naravno okolje«. Prav tako bomo v Skupini SIJ dali analizirati tudi med iz jeseniškega učnega čebelnjaka ob OŠ Koroška Bela.

​​​​​​​---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si