USPEŠNO ZAKLJUČENO DOLGOROČNO FINANCIRANJE SKUPINE SIJ POTRJUJE ZAUPANJE VLAGATELJEV

Skupno sporočilo za javnost Skupine SIJ in NLB

 

Ljubljana, 14. februar 2022 – Sindikat devetih tujih in domačih bank pod vodstvom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (NLB) kot organizatorja in agenta je z največjima jeklarskima družbama Skupine SIJ, SIJ Acronijem in SIJ Metalom Ravne, podpisal novo sedemletno sindicirano pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov.

Sindikat devetih tujih in domačih bank pod vodstvom NLB kot organizatorja in agenta je z največjima jeklarskima družbama Skupine SIJ, SIJ Acronijem in SIJ Metalom Ravne, podpisal novo sedemletno sindicirano pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega portfelja posojil, zagotavljanje dodatnih likvidnostnih rezerv za dolgoročni razvoj Skupine SIJ ter financiranje investicij za izboljšanje okoljske učinkovitosti. Naložbeni projekti Skupine SIJ so skladno s strategijo do leta 2025 usmerjeni v povečanje učinkovitosti proizvodnje in trajnostni razvoj, predvsem v okoljske projekte, delovanje po principih krožnega gospodarstva in energetsko učinkovitost.

Poleg NLB d.d. kot organizatorja in agenta so v konzorciju bank sodelovale še Nova Kreditna banka Maribor d.d., SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d, Ljubljana, SKB banka d.d. Ljubljana, Erste Group Bank AG, Banka Sparkasse d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), kar je pomemben indikator zaupanja bank v poslovanje in usmeritev Skupine SIJ k trajnostni gospodarski rasti. EBRD namreč v sindiciranem posojilu sodeluje s 25 milijoni evrov za podporo projektov Skupine SIJ, ki bodo dodatno zmanjšali njen vpliv na okolje.

Igor Malevanov, podpredsednik in izvršni direktor za finance, Skupina SIJ, je ob tem povedal: »Cenimo zaupanje konzorcija bank v poslovni model Skupine SIJ in smo hvaležni za podporo naši razvojni usmeritvi v učinkovito in trajnostno poslovanje. Novo posojilo skupaj z že izdanimi obveznicami in komercialnimi zapisi obema jeklarskima družbama in celotni Skupini SIJ zagotavlja dolgoročno financiranje in stabilnost, ki jo potrebujemo za rast in razvoj skladno z našo strategijo do leta 2025.«

Skupina SIJ se tako uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem bančnem in kapitalskem trgu, ki uživa tudi močno zaupanje vlagateljev.

Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB za korporativno in investicijsko bančništvo, poudarja: »NLB že dolga leta organizira različne načine financiranja Skupine SIJ glede na njene potrebe in zmožnosti ter glede na razmere na kapitalskih trgih. Tako je po uspešni organizaciji dodatne izdaje obveznic družbe SIJ d.d. v vrednosti 13 milijonov evrov in komercialnih zapisov v vrednosti 30 milijonov evrov decembra lani (v času pandemije skupaj preko 136 mio evrov) z organizacijo tega posojila NLB znova potrdila, da ostaja dolgoročna glavna partnerska banka Skupine SIJ, ene od pomembnih evropskih poslovnih skupin na področju jeklarstva, ki ima vodilne tržne deleže v Evropski uniji in oskrbuje nišne jeklarske trge.«

 

  ---

 

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji. Skupina SIJ je po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem polletju leta 2021 ustvarila 451,6 milijona evrov prihodkov od prodaje (24,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 43,6 milijona evrov (91 odstotkov več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem polletju leta 2021 namenila 29,1 milijona evrov (10 milijonov več kot v enakem obdobju lani). Skupina SIJ je v prvih šestih mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila 10 milijonov evrov dobička.

 

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi (JVE), svoji domači regiji. Skupino poleg matične NLB d.d. sestavlja še sedem hčerinskih bank in več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.). Vendar pa NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Poleg dobrih poslovnih rezultatov, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju, želimo prispevati k boljši kakovosti življenja na trgih, kjer delujemo. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.

 

Dodatne informacije:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Anja Potočnik, korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 18

Mobitel: +386 51 693 184

E-naslov: anja.potocnik@sij.si

 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Mojca Strojan, NLB Komuniciranje

Mobitel: +386 31 684 230                                                                                                                                    

E-naslov: mojca.strojan@nlb.si