Zaključek prevzemnega postopka za delnice družbe Holding PMP d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, obvešča, da je v postopku prevzema za odkup delnic družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: ciljna družba) na podlagi določil 4. odstavka 54. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1) ciljna družba danes, dne 12. 2. 2016, v časniku Večer in na spletnih straneh SEOnet objavila z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z opr. št.: 40201-15/2015-12 z dne 5. 2. 2016, s katero je  ATVP ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. uspešna. V pripetem dokumentu odločbo ATVP objavlja tudi prevzemnik.

Istočasno prevzemnik obvešča, da je KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. z dnem 11. 2. 2016 opravila prenos nadomestila akceptantom, ki so sprejeli prevzemno ponudbo ter v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev opravila prenos delnic ciljne družbe z oznako PMPG na prevzemnika, tako da je bil z navedenim dnem prevzemni postopek zaključen.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d. d. www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave. 

Pripeti dokument: Odločba ATVP

Uprava družbe SIJ d.d.