Vodstvo družbe

Andrey Zubitskiy

Predsednik uprave

Andrey Zubitskiy

 Predsednik uprave Andrey Zubitskiy

Andrey Zubitsky je svojo poslovno pot začel v sistemu skupine Koks leta 2003, ko je postal prvi podpredsednik in član upravnega odbora OOO Industrial Metallurgical Holding Management Company. To funkcijo zaseda vse do današnjega dne. Je tudi predsednik upravnega odbora nizozemske družbe Dilon Coöperatief U.A. Od leta 2007 je bil predsednik nadzornega sveta družbe SIJ d.d., januarja 2017 pa je bil imenovan na mesto začasnega predsednika uprave.

Diplomiral je na Kuzbaški tehniški univerzi kasneje pa pridobil tudi doktorat znanosti s področja ekonomije.

Andrey Zubitskiy je častni konzul Ruske federacije v Sloveniji s sedežem na Jesenicah.

dr. Dmitrii Bochkarev

Član uprave

dr. Dmitrii Bochkarev

Član uprave dr. Dmitrii Bochkarev

Dmitrii Bochkarev, rojen leta 1974, je diplomiral na Ekonomski fakulteti na Moskovski državni univerzi, pozneje pa pridobil tudi naziv doktor ekonomskih znanosti.

Vse od začetka kariere je zasedal vodilna delovna mesta v podjetjih in bankah. Med letoma 2005 in 2009 je bil finančni direktor v ruskem Industrial Metallurgical Holding (IMH), v okviru katerega je v omenjenem obdobju vodil večje projekte pri nakupih ali prodaji družb. Med drugim je leta 2007 vodil tudi prevzem družbe SIJ d.d. Od leta 2010 do 2017 je svojo karierno pot nadaljeval kot Direktor direkcije za projekte OOO Investicijska družba banke Vnešekonombank (VEB Kapital), kjer je pridobil pomembne izkušnje s področja finančnega prestrukturiranja in optimizacije poslovanja družb, uravnavanja likvidnosti, insolvenčnih postopkov in vzpostavljanja celovitega nadzora nad upravljanjem družb.

Maja leta 2017 je bil imenovan za člana uprave Skupine SIJ.

Direktorji

Andrey Shiyan
Evgeny Zverev  Slavko Kanalec  Mitja Kolbe Vladimir Arshinov
Direktor za investicije in
strategijo Skupine SIJ
Direktor za pravne
zadeve, združitve in prevzeme 
Direktor za tehnologijo Direktor za razvoj poslovanja
in strategijo
Direktor sektorja za IT Skupine SIJ
T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 70 T: +386 1 242 98 00
E: andrey.shiyan@sij.si E: eugene.zverev@sij.s E: slavko.kanalec@sij.si E: mitja.kolbe@sij.si E: vladimir.arshinov@sij.si