Vodstvo družbe

Andrey Zubitskiy

Predsednik uprave

Andrey Zubitskiy

 Predsednik uprave Andrey Zubitskiy

Andrey Zubitsky je svojo poslovno pot začel v sistemu skupine Koks leta 2003, ko je postal prvi podpredsednik in član upravnega odbora OOO Industrial Metallurgical Holding Management Company. To funkcijo zaseda vse do današnjega dne. Je tudi predsednik upravnega odbora nizozemske družbe Dilon Coöperatief U.A. Od leta 2007 je bil predsednik nadzornega sveta družbe SIJ d.d., januarja 2017 pa je bil imenovan na mesto začasnega predsednika uprave.

Diplomiral je na Kuzbaški tehniški univerzi kasneje pa pridobil tudi doktorat znanosti s področja ekonomije.

Andrey Zubitskiy je častni konzul Ruske federacije v Sloveniji s sedežem na Jesenicah.

dr. Dmitrii Bochkarev

Član uprave

dr. Dmitrii Bochkarev

Član uprave dr. Dmitrii Bochkarev

Dmitrii Bochkarev, rojen leta 1974, je diplomiral na Ekonomski fakulteti na Moskovski državni univerzi, pozneje pa pridobil tudi naziv doktor ekonomskih znanosti.

Vse od začetka kariere je zasedal vodilna delovna mesta v podjetjih in bankah. Med letoma 2005 in 2009 je bil finančni direktor v ruskem Industrial Metallurgical Holding (IMH), v okviru katerega je v omenjenem obdobju vodil večje projekte pri nakupih ali prodaji družb. Med drugim je leta 2007 vodil tudi prevzem družbe SIJ d.d. Od leta 2010 do 2017 je svojo karierno pot nadaljeval kot Direktor direkcije za projekte OOO Investicijska družba banke Vnešekonombank (VEB Kapital), kjer je pridobil pomembne izkušnje s področja finančnega prestrukturiranja in optimizacije poslovanja družb, uravnavanja likvidnosti, insolvenčnih postopkov in vzpostavljanja celovitega nadzora nad upravljanjem družb.

Maja leta 2017 je bil imenovan za člana uprave Skupine SIJ.

Tibor Šimonka

Član uprave

Tibor Šimonka

Tibor Šimonka je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na svoji poslovni poti je zasedal številna vodilna mesta v različnih podjetjih, v katerih je deloval kot direktor, namestnik direktorja, finančni direktor. Skozi svojo kariero je dobro spoznal tudi Skupino SIJ. V letih 1999–2002 je bil član uprave za finance in ekonomiko v družbi Slovenske železarne d.d. (sedaj SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.). SIJ d.d. in Skupino SIJ je kot predsednik uprave vodil od leta 2002 do leta 2014.

Od junija 2014 je bil za obdobje poldrugega leta pooblaščenec bank upnic v procesu prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja – investitorja za družbo Perutnina Ptuj d.d. Nadzorni svet te družbe ga je 25. januarja 2016 na podlagi skupščinskega sklepa delničarjev Perutnine Ptuj d.d. imenoval za predsednika uprave istoimenske skupine. Tibor Šimonka je 22. februarja 2018 postal član uprave družbe SIJ d.d.

Igor Malevanov

Član uprave

Igor Malevanov

Član uprave Igor Malevanov 

Igor Malevanov je diplomiral na Ekonomski fakulteti beloruske univerze. Med podiplomskim študijem je do leta 2000 delal v različnih ruskih družbah in se specializiral za zavarovalniške in finančne zadeve. Leta 2001 se je pridružil ruski skupini Koks kot finančni direktor Koksovih hčerinskih družb. Leta 2004 je postal vodja financ v leta 2002 ustanovljeni družbi IMH – Industrijski metalurški holding. Od leta 2007 do 25. junija leta 2017 je v Skupini SIJ vodil področje financ, ekonomike in informacijske tehnologije. Igor Malevanov je 22. februarja 2018 ponovno postal član uprave družbe SIJ d.d.

Direktorji

Andrey Shiyan
Evgeny Zverev  Slavko Kanalec  Mitja Kolbe Vladimir Arshinov Lyudmila Maslii
Direktor za investicije in
strategijo Skupine SIJ
Direktor za pravne
zadeve, združitve in prevzeme 
Direktor za tehnologijo Direktor za razvoj poslovanja
in strategijo
Direktor sektorja za IT Skupine SIJ Direktorica kadrovske službi SIJ
T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 00
E: andrey.shiyan@sij.si E: eugene.zverev@sij.s E: slavko.kanalec@sij.si E: mitja.kolbe@sij.si E: vladimir.arshinov@sij.si E: lyudmila.maslii@sij.si