Vodstvo družbe

Andrey Zubitskiy

Predsednik uprave

Andrey Zubitskiy

 Predsednik uprave Andrey Zubitskiy

Andrey Zubitsky je svojo poslovno pot začel v sistemu skupine Koks leta 2003, ko je postal prvi podpredsednik in član upravnega odbora OOO Industrial Metallurgical Holding Management Company. To funkcijo zaseda vse do današnjega dne. Je tudi predsednik upravnega odbora nizozemske družbe Dilon Coöperatief U.A. Od leta 2007 je bil predsednik nadzornega sveta družbe SIJ d.d., januarja 2017 pa je bil imenovan na mesto začasnega predsednika uprave.

Diplomiral je na Kuzbaški tehniški univerzi kasneje pa pridobil tudi doktorat znanosti s področja ekonomije.

Andrey Zubitskiy je častni konzul Ruske federacije v Sloveniji s sedežem na Jesenicah.

Dr. Denis Mancevič

Član uprave in CEO

Dr. Denis Mancevič

Član uprave in CEO dr. Denis Mancevič

Dr. Denis Mancevič je svojo poslovno pot začel leta 2006 kot svetovalec in nato direktor prodaje za tuje trge, specializiran za trge Vzhodne Evrope. Karierno pot je leta 2010 nadaljeval na položaju ekonomskega svetovalca na Veleposlaništvu RS v Ruski federaciji. Leta 2014 se je kot direktor za korporativno komuniciranje pridružil Skupini SIJ. Še istega leta je postal tudi član nadzornega sveta družbe SIJ d.d., leta 2016 pa tudi član nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d.
Januarja 2017 je bil dr. Denis Mancevič imenovan na mesto člana uprave in CEO družbe SIJ d.d.

Diplomiral je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer politologija – mednarodni odnosi, ter na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer ruski jezik in književnost ter sociologija kulture. Svojo akademsko pot je nadaljeval  na Univerzi v Mariboru, kjer je zaključil magistrski študij mednarodne poslovne akademije. Na Fakulteti za družbene vede je leta 2013 pridobil naziv doktor znanosti. Trenutno se dodatno izobražuje na IEDC – Bled School of Management na Executive MBA programu.

Dr. Denis Mancevič je član izvršnega odbora SFIF – Slovenian forum of foreign investors, član strateškega sveta za metalurgijo in član poslovno-marketinškega sveta OKS. Je tudi publicist v številnih slovenskih medijih ter občasni predavatelj.

Igor Malevanov

Član uprave in finančni direktor

Igor Malevanov

Član uprave in finančni direktor Igor Malevanov 

1997   je diplomiral na Belorussian State Economic University. 

1997 do 2000 je med podiplomskim študijem delal v različnih ruskih družbah in se specializiral za zavarovalniške in finančne zadeve.

2001   se je pridružil ruski skupini Koks kot finančni direktor Koksovih hčerinskih družb.

2004   je postal vodja financ v leta 2002 ustanovljenem holdingu IMH, kateri upravlja podjetji Koks, Tulachermet in številne druge jeklarne, koksarne in rudnike v Rusiji.

2007   je v skupini SIJ postal izvršni direktor za finance, ekonomiko in IT.

2014   je bil imenovan za namestnika predsednika uprave Slovenske industrije jekla.

dr. Dmitry Bochkarev

Član uprave

dr. Dmitry Bochkarev

Član uprave dr. Dmitry Bochkarev

Dmitry Bochkarev, rojen leta 1974, je diplomiral na Ekonomski fakulteti na Moskovski državni univerzi, pozneje pa pridobil tudi naziv doktor ekonomskih znanosti.

Vse od začetka kariere je zasedal vodilna delovna mesta v podjetjih in bankah. Med letoma 2005 in 2009 je bil finančni direktor v ruskem Industrial Metallurgical Holding (IMH), v okviru katerega je v omenjenem obdobju vodil večje projekte pri nakupih ali prodaji družb. Med drugim je leta 2007 vodil tudi prevzem družbe SIJ d.d. Od leta 2010 do 2017 je svojo karierno pot nadaljeval kot Direktor direkcije za projekte OOO Investicijska družba banke Vnešekonombank (VEB Kapital), kjer je pridobil pomembne izkušnje s področja finančnega prestrukturiranja in optimizacije poslovanja družb, uravnavanja likvidnosti, insolvenčnih postopkov in vzpostavljanja celovitega nadzora nad upravljanjem družb.

Maja leta 2017 je bil imenovan za člana uprave Skupine SIJ.

Direktorji

mag. Dušica Radjenovič
Evgeny Zverev    Mitja Kolbe Marjana Drolc Kaluža
Direktorica za prodajo Direktor za pravne zadeve, združitve in prevzeme  Direktor za razvoj poslovanja in strategijo Direktorica za nabavo
T: +386 1 242 98 36  T: +386 1 242 98 00 T: +386 1 242 98 70 T: +386 1 242 98 47
E: dusica.radjenovic@sij.si E: eugene.zverev@sij.s E: mitja.kolbe@sij.si E: marjana.drolc@sij.si