Domov

Skupina SIJ- Slovenska industrija jekla d.d. smo največji slovenski proizvajalec jekla in v samem vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi.


S skupno več kot 3.700 zaposlenimi smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber jeklarske panoge v Sloveniji. Skupina SIJ je med vodilnimi slovenskimi izvozniki, saj na tujih trgih letno proda za več kot 570 mio EUR izdelkov, kar predstavlja več kot 85 odstotkov vseh prihodkov skupine. Smo največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih.

Skupino SIJ sestavlja 23 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji, te pa so razvrščene v pet poslovnih področij:

  • jeklarstvo (dve največji slovenski jeklarski podjetji SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne),
  • predelava (družbe SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ),
  • servisno-prodajna mreža (na trgih Slovenije, EU in ZDA),
  • surovinska baza (Slovenija in države nekdanje Jugoslavije) ter
  • upravljanje in druge storitve. 

Nerjavna pločevina, orodno paličasto jeklo, specialna debela pločevina in legirana orodna jekla so proizvodi z visoko dodano vrednostjo, s katerimi skupina SIJ zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Program jeklenih polizdelkov nadgrajuje z dodelavo in proizvodnjo končnih kovinskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. To so industrijski noži, kjer se uvršča med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu, strojegradnja, valji in varilni materiali.

"Skupina SIJ je prisotna na rastočih nišnih jeklarskih trgih z visoko dodano vrednostjo."

Sporočila za javnost skupine SIJ
Zainteresirane javnosti redno obveščamo o poslovanju ter dogodkih skupine SIJ ter njenih družb.
80 ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
80 štipendij družb Skupine SIJ čaka na motivirane in nadarjene dijake in študente!
SIJ blagovne znamke
V najboljših stvareh na svetu je slovensko jeklo!
Spoznajte naše nove blagovne znamke >>>