Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov SIK03 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), kot izdajatelj komercialnih zapisov v skupnem nominalnem znesku 30.000.000,00 EUR z obrestno mero v višini 1,20 odstotka letno in zapadlostjo dne 15. decembra 2017 in z oznako SIK03, obvešča javnost, da je na Ljubljansko borzo posredovala zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

V  prilogi je objavljen »Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIK03, v trgovanje na organiziranem trgu«, ki je pripravljen za namen uvrstitve novo izdanih komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu in za zagotovitev informacij o izdajatelju in komercialnih zapisih obstoječim in bodočim imetnikom komercialnih zapisov z oznako SIK03.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/  in bo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. še najmanj 5 let od datuma objave.

Predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov SIKO3 v trgovanju na organiziranem trgu

 

Uprava družbe SIJ d.d.